Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością w uczelni 

Uczestnicy: pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni UWM w Olsztynie

Koordynacja: Dorota Filip, mail: dorota.filip@uwm.edu.pl, tel. 38 66.

Podstawy morfologii i systematyk gleb Polski

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Prowadzący Dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Zapisy samodzielne do momentu rozpoczęcia sie nowego semestru. W celu uzyskania hasła napisz do koordynatora

Temat: Savoir Vivre w administracji.

Odbiorca: pracownicy administracji UWM.

Format: online w układzie tematycznym.

1.Tematyka kursu: ćwiczenia z rachunkowości

2. Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku specjalności Menadżer kultury

3. Prowadzący: dr Izabela Szatrawska

4. Zapisy: aby otrzymać hasło napisz do prowadzącej izabela@szatrawska.pl

Materiały dydaktyczne w wersji video tłumaczone na Polski Język Migowy.

Przeznaczone są dla Głuchych i słabosłyszących studentów UWM.

Realizator: Małgorzata Mickiewicz

1. Tematyką kursu są warsztaty bożonarodzeniowe

2. Przeznaczony jest dla studentów I roku

3. Koordynatorem kursu jest Maria Radziszewska,e-mail:maria.radziszewska@uwm.edu.pl

4. Forma zapisu /zapisy samodzielne w terminie do 30 grudnia 2016

1. Tematyka kursu: wiedza o teatrze. 

2. Kurs przeznaczony dla studentów różnych wydziałów.

3. Prowadzący: Kamila Bialik, kamila.bialik@uwm.edu.pl

4. Forma zapisu: poprzez USOS. 

Opis kursu:

  1. Tematyka kursu
  2. Dla kogo kurs jest przeznaczony
  3. Prowadzący kurs /np. koordynator przedmiotu - mgr Jan Kowalski, e-mail: jan.kowalski@test.pl/
  4. Forma zapisów /np. zapisy samodzielne w terminie ...., w celu uzyskania hasła napisz do koordynatora, itp./