Kurs spawania w otulinie argonowej, przeznaczony dla studentów od 4 roku Wydziału Lekarskiego.  Kurs w oparciu o materiały elektroniczne zamieszczone w platformie Moodle

kurs przeznaczony dla studentów lub osób. które chcą wykorzystać ........

materiały..

kurs jest częścią omówienia wielkich problemów geriatrycznych w ramach przedmiotu "Geriatria".

przeznaczony dla studentów 4 roku wydziału lekarskiego

zapisy możliwe od 1.10.2019

osoba prowadząca kurs: koordynator przedmiotu, Małgorzata Stompór, kontakt mstompor@tlen.pl

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku lekarskiego, rok 5

Prowadzący zajęcia - lek. Sugajska Anna

Zapisy na kurs będą się odbywać drogą elektroniczną do dnia 31.05.2019r.

Kurs Rehabilitacja, przeznaczony dla studentów IV roku, kierunku lekarskiego. Prowadzący Monika Czwojdrak, e-mail monika.czwojdrak@uwm.edu.pl 

Forma zapisów samodzielnie w terminie do 11 maja 2019 r.

Kurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich, które prowadzą zajęcia dydaktyczne w formie elektronicznej przez platformę zdalnego nauczania Moodle.

Opracowanie: B. Świątek - Katedra Pediatrii Klinicznej

Kurs przeznaczony dla studentów Wydziału Lekarskiego 5 roku grupy polskie w zakresie gastroenterologii dziecięcej.

Tematyka- Bóle brzucha u dzieci.

Forma zapisu: indywidualnie.

Prowadzący: Ewa Cichocka-Kurowska

Kurs spawania w otulinie argonowej, przeznaczony dla studentów od 4 roku Wydziału Lekarskiego.  Kurs w oparciu o materiały elektroniczne zamieszczone w platformie Moodle

Opis kursu:

  1. Tematyka kursu
  2. Dla kogo kurs jest przeznaczony
  3. Prowadzący kurs /np. koordynator przedmiotu - mgr Jan Kowalski, e-mail: jan.kowalski@test.pl/
  4. Forma zapisów /np. zapisy samodzielne w terminie ...., w celu uzyskania hasła napisz do koordynatora, itp./