Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090620504

Zajęcia prowadzone na studiach drugiego stopnia kierunku "nauki o rodzine", rok I.

Kierunek: nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia, rok II, specjalność: organizacja sfery kultury.
Prowadzący: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM