Zajęcia prowadzone na studiach drugiego stopnia kierunku "nauki o rodzine", rok I.