Kierunek: nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia, rok II, specjalność: organizacja sfery kultury.
Prowadzący: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM

Zajęcia prowadzone na studiach drugiego stopnia kierunku "nauki o rodzine", rok I.