koordynator: dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych