Informatyka   - II rok studiów

 

 Temat: Projektowanie biznesowe i systemowe. Modelowanie obiektowe z wykorzystaniem notacji UML 2.x. (Enterprice Architect 9, Visio 2013, StarUML)

Odbiorcy: Informatyka II rok

Prowadzący: mgr Hanna Pikus

Kurs będący kontynuacją kursu PSI I , dotyczący systemowego projektowania systemów informatycznych. Podejście obiektowe, notacja UML. Prowadzący: mgr inż. Mirosław Żużel