Prowadzący: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Przedmiot obligatoryjny, kierunkowy, na kierunku: Nauki o Rodzinie (studia I stopnia, sem. 4; studia stacjonarne: 15 godz. wykładu; 15 godz. ćwiczeń; przedmiot na zaliczenie)