S T U D I A   N I E S T A C J O N A R N E

Zajęcia realizowane w trybie zdalnym na podstawie Zarządzenia Nr 35 i 38 Rektora UWM w Olsztynie.

Prowadzący: Cezary Czyżewski

S T U D I A   S T A C J O N A R N E

Wykłady realizowane w trybie zdalnym na podstawie Zarządzenia Nr 35 i 38 Rektora UWM w Olsztynie.

Prowadzący: Cezary Czyżewski

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu informacji przestrzennej, zasadami tworzenia podstawowych struktur danych przestrzennych oraz metodami pozyskiwania i eksploatacji danych.

prowadzący: dr inż. Cezary Czyżewski