Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu informacji przestrzennej, zasadami tworzenia podstawowych struktur danych przestrzennych oraz metodami pozyskiwania i eksploatacji danych.

prowadzący: dr inż. Cezary Czyżewski