Kod przedmiotu/-ów: 2263S1-NOM; 2263N1-NOM1

Zawartość: treści wykładowe i ćwiczeniowe

Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Żywica; dr inż. Bożena Garbowska

Kontakt: ryszard.zywica@uwm.edu.pl; bozena.garbowska@uwm.edu.pl

W tym kursie załączone są materiały do ćwiczeń dla studentów studiów niestacjonarnych

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń dla studentów studiów stacjonarnych.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się po zaliczeniu sprawdzianów teoretycznych, wykonaniu praktycznym ćwiczeń i zaliczeniu sprawozdania.

Kurs zawiera wykłady dla studentów studiów stacjonarnych

Wykłady kończą się egzaminem.