Bazy danych, poziom zaawansowany przygotowują do efektywnej obsługi bazy danych, na bardziej niż podstawowym poziomie umiejętności jak również większego wykorzystania możliwości jakie dostarczają aplikacje baz danych gospodarce rybackiej. Treści ćwiczeń przygotowane zgodnie z aktualnym sylabusem ECDL A i rozszerzone o treści tematyczne związane z zastosowanie baz danych w gospodarce rybackiej.

Kurs uzupełniający zajęcia stacjonarne z przedmiotu "Informatyka w rybactwie"

Kurs utrwalający wiedzę i umiejętności z zakresu wspomagania komputerowego projektowania w zakresie 2D, oraz posługiwania się systemami informatycznymi dedykowanymi praktyce inżynierskiej.

Materiały do zajęć z przedmiotu Technologie Informatyczne w Inżynierii Środowiska dla studentów specjalności Inżynieria ekologiczna kierunku ochrona Środowiska

materiały z wykładów oraz na ćwiczenia

Materiały pomocnicze do realizacji ćwiczeń z zakresu Technologii Informacyjnej