Kurs utrwalający wiedzę i umiejętności z zakresu wspomagania komputerowego projektowania w zakresie 2D, oraz posługiwania się systemami informatycznymi dedykowanymi praktyce inżynierskiej.

Kurs uzupełniający zajęcia stacjonarne z przedmiotu "Informatyka w rybactwie"