Kurs uzupełniający zajęcia stacjonarne z przedmiotu "Informatyka w rybactwie"

Kurs utrwalający wiedzę i umiejętności z zakresu wspomagania komputerowego projektowania w zakresie 2D, oraz posługiwania się systemami informatycznymi dedykowanymi praktyce inżynierskiej.

Materiały do zajęć z przedmiotu Technologie Informatyczne w Inżynierii Środowiska dla studentów specjalności Inżynieria ekologiczna kierunku ochrona Środowiska

materiały z wykładów oraz na ćwiczenia