Kod przedmiotu/-ów: 2212S1-MOIZ; 2212N1-MOIZ; 2263S1-MOIZ; 2263N1-MOZ1

Zawartość: treści wykładowe i ćwiczeniowe

Prowadzący: dr Marek Siemiński; dr Adam Wiśniewski

Kontakt: markos@uwm.edu.pl; adam.wisniewski@uwm.edu.pl

 

Absolwent kursu definiuje pojęcia z zakresu metod organizacji i zarządzania. Opisuje cykl racjonalnego działania oraz czynniki go warunkujące. Zna metody heurystyczne oraz ich zastosowania. Zna wybrane metody optymalizacji procesów pracy, motywacji i kontroli, usprawniające pracę kierowniczą oraz przestrzennej alokacji produkcji. Student dokonuje doboru, wykorzystuje, opisuje, wyjaśniania, rozróżniania, interpretuje wyniki metod optymalizacji procesów produkcyjnych, heurystycznych oraz usprawniających pracę kierowniczą.

WYKŁADY:

Organizacja i jej zmiany. Metody planowania. Postępowanie w rozwiązywaniu problemów organizacji. Diagnoza organizacji. Identyfikacja dysfunkcji organizacyjnych. Źródła i techniki zbierania informacji. Nowe nurty w zarządzaniu organizacjami. Metody heurystyczne w rozwiązywaniu problemów. Metody diagnozowania i usprawniania procesów pracy. Wybrane metody motywowania i kontroli. Metody zarządzania kluczowymi czynnikami w przedsiębiorstwie. Modele biznesu. Kultura organizacyjna

Absolwent kursu definiuje pojęcia z zakresu metod organizacji i zarządzania. Opisuje cykl racjonalnego działania oraz czynniki go warunkujące. Zna metody heurystyczne oraz ich zastosowania. Zna wybrane metody optymalizacji procesów pracy, motywacji i kontroli, usprawniające pracę kierowniczą oraz przestrzennej alokacji produkcji. Student dokonuje doboru, wykorzystuje, opisuje, wyjaśniania, rozróżniania, interpretuje wyniki metod optymalizacji procesów produkcyjnych, heurystycznych oraz usprawniających pracę kierowniczą.

WYKŁADY:

Organizacja i jej zmiany. Metody planowania. Postępowanie w rozwiązywaniu problemów organizacji. Diagnoza organizacji. Identyfikacja dysfunkcji organizacyjnych. Źródła i techniki zbierania informacji. Nowe nurty w zarządzaniu organizacjami. Metody heurystyczne w rozwiązywaniu problemów. Metody diagnozowania i usprawniania procesów pracy. Wybrane metody motywowania i kontroli. Metody zarządzania kluczowymi czynnikami w przedsiębiorstwie. Modele biznesu.

Absolwent kursu definiuje pojęcia z zakresu metod organizacji i zarządzania. Opisuje cykl racjonalnego działania oraz czynniki go warunkujące. Zna metody heurystyczne oraz ich zastosowania. Zna wybrane metody optymalizacji procesów pracy, motywacji i kontroli, usprawniające pracę kierowniczą oraz przestrzennej alokacji produkcji. Student dokonuje doboru, wykorzystuje, opisuje, wyjaśniania, rozróżniania, interpretuje wyniki metod optymalizacji procesów produkcyjnych, heurystycznych oraz usprawniających pracę kierowniczą.

WYKŁADY:

Organizacja i jej zmiany. Metody planowania. Postępowanie w rozwiązywaniu problemów organizacji. Diagnoza organizacji. Identyfikacja dysfunkcji organizacyjnych. Źródła i techniki zbierania informacji. Nowe nurty w zarządzaniu organizacjami. Metody heurystyczne w rozwiązywaniu problemów. Metody diagnozowania i usprawniania procesów pracy. Wybrane metody motywowania i kontroli. Metody zarządzania kluczowymi czynnikami w przedsiębiorstwie. Modele biznesu.

Absolwent kursu definiuje pojęcia z zakresu metod organizacji i zarządzania. Opisuje cykl racjonalnego działania oraz czynniki go warunkujące. Zna metody heurystyczne oraz ich zastosowania. Zna wybrane metody optymalizacji procesów pracy, motywacji i kontroli, usprawniające pracę kierowniczą oraz przestrzennej alokacji produkcji. Student dokonuje doboru, wykorzystuje, opisuje, wyjaśniania, rozróżniania, interpretuje wyniki metod optymalizacji procesów produkcyjnych, heurystycznych oraz usprawniających pracę kierowniczą.

WYKŁADY:

 

Organizacja i jej zmiany. Metody planowania. Postępowanie w rozwiązywaniu problemów organizacji. Diagnoza organizacji. Identyfikacja dysfunkcji organizacyjnych. Źródła i techniki zbierania informacji. Nowe nurty w zarządzaniu organizacjami. Metody heurystyczne w rozwiązywaniu problemów. Metody diagnozowania i usprawniania procesów pracy. Wybrane metody motywowania i kontroli. Metody zarządzania kluczowymi czynnikami w przedsiębiorstwie. Metody przestrzennej alokacji produkcji. Wykorzystanie metod statystycznych. Modele biznesu.