Ochrona roślin. Autorzy: Zdzisław Klukowski, Tomasz Kurowski