kurs przeznaczony dla studentów II roku kierunku gastronomia - sztuka kulinarna

wykłady: środy 13.15-14.45 (od 29.04)

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM

prowadzący wykłady: dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM 

                                   (marzena.danowska@uwm.edu.pl)

                                   dr inż. Agnieszka Narwojsz (agnieszka.narwojsz@uwm.edu.pl)

                                    dr inż. Jadwiga Glica (jadwiga.glica@uwm.edu.pl)

zapisy na kurs: rejestracja samodzielna przez studentów poprzez kod dostępu przekazany staroście roku