Przedmiot Catering realizowany jest dla Studentów II roku studiów stacjonarnych, kierunku Gastronomia -  sztuka kulinarna.

Realizacja przedmiotu: semestr letni, wykłady, 15h.

Koordynator przedmiotu: dr inż. Joanna Ciborska (joanna.ciborska@uwm.edu.pl)

Sposób rejestracji: rejestracja samodzielna poprzez użycie kodu dostępu przesłanego grupie