"Dietetyka i Żywienie Człowieka", moduł UWM

wykłady realizowane w poniedziałki w godz. 16:45-18:15

koordynator przedmiotu: dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM (katarzyna.przybylowicz@uwm.edu.pl)

osoby prowadzące wykłady:

dr inż. Joanna Ciborska (joanna.ciborska@uwm.edu.pl)

dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM (katarzyna.przybylowicz@uwm.edu.pl)

dr inż Małgorzata Anna Słowińska (malgorzata.slowinska@uwm.edu.pl)

Sposób rejestracji na kurs: należy zarejestrować się samodzielnie poprzez użycie przesłanego kodu