Kurs przeznaczony dla Studentów III roku kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia niestacjonarne

Ćwiczenia realizowane w soboty w godzinach 15.45-19.30

Terminy ćwiczeń: 16.05; 23.05; 13.06

Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Agnieszka Narwojsz

Zapisy na kurs: rejestracja samodzielna przez Studentów poprzez użycie kodu przesłanego Staroście

Analiza sensoryczna żywności i potraw- III R Technologia żywności i żywienie człowieka, studia niestacjonarne

kierownik przedmiotu: dr hab. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM

kontakt:mikar@uwm.edu.pl

wykłady odbywają się w piątki w  godzinach 14.15-16.30

daty wykładów: 20.03, 3.04, 24.04, 15.05, 22.05

Rejestracja samodzielna przez studentów poprzez kod dostępu przekazany Staroście Roku

W czasie trwania wykładu w razie pytań zapraszam na czat.