"Dietetyka", I rok, kierunek: pielęgniarstwo, UWM w Olsztynie

wykład realizowany: 3 kwietnia 2020 godz. 7:45-10:00

kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Lidia Wądołowska

osoba prowadząca wykłady: prof. dr hab. Lidia Wądołowska (lidia.wadolowska@uwm.edu.pl)

Sposób rejestracji na kurs: należy zarejestrować się samodzielnie poprzez użycie kodu przesłanego dla starosty grupy.

Dietetyka  - ćwiczenia realizowane dla studentów I roku studiów, kierunek: Pielęgniarstwo, UWM w Olsztynie.

Realizacja ćwiczeń: semestr 2 letni, wymiar godzin: 10.

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Lidia Wądołowska

Realizacja ćwiczeń: dr inż Joanna Ciborska (joanna.ciborska@uwm.edu.pl)

Sposób rejestracji: rejestracja samodzielna poprzez użycie kodu dostępu przesłanego grupie