Kurs został przygotowany dla studentów III roku ekonomii z przedmiotu "Ekonomia rynku pracy". Dotyczy on studentów studiów stacjonarnych następujących grup ćwiczeniowych - gr.1; gr.2; gr.3 i gr. 4 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi kategoriami rynku pracy, czynnikami kształtującymi ten rynek oraz jego koncepcjami teoretycznymi. Kurs w szczególności poświęcony jest tematyce funkcjonowania rynku pracy we współczesnej gospodarce, charakterystyce czynników kształtujących ten rynek oraz zidentyfikowaniu głównych jego problemów, jak również interwencji państwa w tym zakresie. Ponadto, tematyka kursu porusza zagadnienia elastycznego rynku pracy w zakresie niestandardowych form zatrudnienia, czasu pracy czy wynagrodzeń. 

Studia stacjonarne, III rok, licencjat

Głównym celem wykładów jest wyjaśnienie funkcjonowania mechanizmu rynku pracy doprowadzającego do użycia, alokacji i wyceny zasobów pracy we współczesnej gospodarce, a także charakterystyka czynników kształtujących ten rynek oraz identyfikacja głównych jego problemów i interwencji państwa w tym zakresie. Rozważania teoretyczne osadzone są w kontekście empirycznym polskiego i europejskiego rynku pracy.