Zajęcia on-line z PDW F2 dla studentów I r. Ekonomii w ramach przedmiotu "Gospodarka w czasach kryzysów". Prowadzący dr Jarosław Nazarczuk.