Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - ćwiczenia 

Ekonomia rok 2, grupa 4

Semestr zimowy 2020/2021

Ekonomia II r. studia stacjonarne

semestr zima 2020/2021

prowadzący: dr Marlena Cicha-Nazarczuk

Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wykład

Ekonomia II r., studia niestacjonarne

semestr: zima 2020/2021

Prowadzący: dr Jarosław Nazarczuk

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

Ekonomia - studia stacjonarne - II r. 

semestr: zima 2020/2021

Przedmiot międzynarodowe stosunki gospodarcze realizowany na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie dla studentów Lingwistyki w biznesie r.2 w semestrze letnim 2019/2020.