Kurs z przedmiotu Podstawy ekonomii realizowany dla studentów stacjonarnych I roku MSU kierunku Administracja w Filii w Ełku.

Prowadzący kurs: dr Marcin Janusz, Katedra Polityki Gospodarczej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych; kontakt z prowadzącym: marcin.janusz@uwm.edu.pl

Zapisy na kurs: samodzielny zapis studentów. W sprawie dostępu do kursu skontaktuj się z prowadzącym.