Kurs dla przedmiotu Etyka w zarządzaniu, realizowanego na stacjonarnych studiach inżynierskich kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, III rok, semestr szósty 2019/2020 r.

autor: dr Marcin Janusz, Katedra Polityki Gospodarczej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych; kontakt z prowadzącym: marcin.janusz@uwm.edu.pl

Kurs możliwy do zrealizowania po wpisaniu hasła (rejestracja samodzielna). W sprawie dostępu skontaktuj się z prowadzącym kurs.