Poniższy kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku Administracja, studia niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji. Kurs ten realizowany jest w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne. Przedmiot prowadzony jest przez mgr inż. Łukasza Dzadz

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji, realizowany w ramach zajęć z przedmiotu Technologie Informacyjne. Prowadzący: mgr inż. Izabela Staniszewska 

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji, realizowany w ramach zajęć z przedmiotu Technologie Informacyjne. Prowadzący: mgr inż. Izabela Staniszewska

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Prawa i Administracji, realizowany w ramach zajęć z przedmiotu Technologie Informacyjne. Prowadzący: Dr inż. Konrad W. Nowak.