kurs przedmiotu Wykład Specjalizujący prowadzony przez Bogdana Staruch dla studentów Informatykii II st. II rok

prowadzący dr Bożena Staruch

Kurs zawiera pliki i informacje potrzebne do pisania prac magisterskich pod opieką dr Bożeny Staruch