Treść kursu obejmuje: 1) rozwój człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychologicznym i społecznym, 2) psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia, 3) procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego.