Kurs zawiera skrypt z wykładu przeprowadzonego dnia 21 maja 2020 roku.

Temat wykładu: Wprowadzenie do prawa karnego.

Wykład składa się z następujących części:

I. POJĘCIE PRAWA KARNEGO.

II. MIEJSCE PRAWA KARNEGO W SYSTEMIE PRAWA.

III. FUNKCJE PRAWA KARNEGO

     1. FUNKCJA OCHRONNA

     2. FUNKCJA SPRAWIEDLIWOŚCIOWA

     3. FUNKCJA GWARANCYJNA

     4. FUNKCJA KOMPENSACYJNA

Kurs zawiera skrypt z wykładu przeprowadzonego dnia 7 maja 2020 roku.

Temat wykładu: Rozwód w polskim prawie.

Treść wykładu:

I. Pojęcie rozwodu.

II. Mediacja w sprawach rozwodowych.

III. Przesłanki rozwodu.

IV. Niektóre podobieństwa i różnice między rozwodem a separacją.

Kurs zawiera skrypt z wykładu przeprowadzonego dnia 23 kwietnia 2020 r.

Temat wykładu: Unieważnienie małżeństwa w polskim systemie prawnym.

Wykład składa się z następujących części:

I. Unieważnienie małżeństwa - pojęcie i przyczyny.

II. Przeszkody zawarcia małżeństwa.

III. Wady oświadczenia woli. 

IV. Przeszkoda dotycząca pełnomocnictwa.

Kurs zawiera skrypt wykładu z dnia 9 kwietnia 2020 roku.

Temat wykładu: Małżeństwo w polskim systemie prawnym.

Wykład składa się z następujących części:

I. Funkcje małżeństwa.

II. Elementy modelu prawnego małżeństwa w polskim prawodawstwie.

III. Przesłanki zawarcia małżeństwa.

    1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.

    2. Zawarcie małżeństwa przed duchownym.

Kurs zawiera skrypt wykładu z dnia 26 marca 2020 roku.

Temat wykładu: Pojęcie i funkcje rodziny w polskim systemie prawnym.

Wykład składa się z następujących części:

I. Pojęcie rodziny

II. Funkcje rodziny

III. Więzi rodzinne

    1. Pokrewieństwo

    2. Powinowactwo

    3. Osoby bliskie

Kurs zawiera skrypt z wykładu przeprowadzonego dnia 12 marca 2020 roku.

Temat wykładu: Prawo rodzinne - zagadnienia wprowadzające.

Wykład składa się z następujących części:

I. Geneza prawa rodzinnego

II. Budowa Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

III. Główne zasady i kierunki wykładni

IV Orzekanie w sprawach rodzinnych