Praktyka zawodowa z Aipwzż realizowana jest w wymiarze 40 godz. dyd.(5 dni)  w całości zdalnie. Zapisy na kurs są samodzielne przez studenta. Kurs będzie dostępny w okresie od 1 lipca do 10 lipca 2020 roku. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest przesłanie na adres mailowy a.gut.wojnicka@uwm.edu.pl prac zaliczeniowych/zadań przypisanych na każdy dzień w jednym zbiorczym pliku. Warunkiem zaliczenia poszczególnych aktywności przypisanych do tematu dnia jest ich obejrzenie w terminie do 10 lipca.

Prace proszę przesyłać jako jeden plik - podpisany NAZWISKO, imię, praktyka. W treści pracy proszę zamieścić zadania z poszczególnych dni.  Termin przyjmowania prac to 10 lipca.

Kurs udostępnia materiały uzupełniające i utrwalające wiedzę z zakresu pielęgniarstwa w intensywnej opiece omawiane na wykładach. Przeznaczony jest dla studentów III roku pielęgniarstwa studiów pierwszego stopnia. Zapisy na kurs samodzielne. Dostępny będzie do 30 kwietnia 2020 roku.