Badanie fizykalne- wykład

dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia

autor kursu: Profesor Wiktor Łaszewicz

kontakt do prowadzącego: wiktor.laszewicz@uwm.edu.pl

Zapisy na wykłady samodzielne przez studenta na podstawie kodu dostępu przesłanego mailowo studentom na adresy mailowe w domenie uwm.edu.pl . Po zapoznaniu się z każdą z prezentacji należy odznaczyć aktywność jako zrealizowaną. 

Treści podzielono na 5 grup tematycznych. (Został zamieszczony również pierwszy wykład który odbył się w kontakcie ze studentami)

W wyszczególnionych poniżej dniach prowadzący- prof. Wiktor Łaszewicz dostępny jest w ramach konsultacji dotyczących treści wykładów w aplikacji Teams - zespół Badanie fizykalne-wykład lub drogą mailową na adres wiktor.laszewicz@uwm.edu.pl

Terminy konsultacji/spotkań:
22.05.2020r- w godzinach 15.00-17.15
28.05.2020r-w godzinach 10.15-12.30
29.05.2020r-w godzinach 15.00-16.30