Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu: technicznego przygotowania produkcji, ogólnej charakterystyki technik wytwarzania w budowie maszyn, procesów technologicznych i rachunku kosztów ytwarzania.

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu: technicznego przygotowania nowych wyrobów, ogólnej charakterystyki technik wytwarzania w budowie maszyn, metodyki opracowywania procesów technologicznych i rachunku kosztów wytwarzania.