Inżynieria wytwarzania ZiIP - studia stacjonarne

Sprawdziany do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Inżynieria wytwarzania (kierunek ZiIP) studia stacjonarne, rok ak. 2020/21

Wykłady i ćwiczenia dla III roku kierunku ZiIP - studia niestacjonarne

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami obróbki ubytkowej stosowanymi w produkcji
maszyn i urządzeń technicznych.