Wykłady z chemii dla studentów Mechatroniki roku I studiów pierwszego stopnia

wykład o stechiometrii i stężeniach

Wykład informacyjny o budowie materii