Zapoznanie z budową, geometrią, możliwościami technologicznymi oraz przeznaczeniem najważniejszych narzędzi stosowanych w obróbce skrawaniem.