Zaprojektować proces technologiczny toczenia wałka gładkiego, bez obróbki cieplnej - o wymiarach podanych w tabeli. Wykonać rysunek wykonawczy wałka oraz przedstawić plan obróbki w karcie technologicznej. Dla toczenia wzdłużnego - zgrubnego, opracować instrukcję obróbki na karcie KIOS i KIOS - szkic operacyjny. Dobrać wymiary obróbkowe, warunki skrawania i obliczyć czas maszynowy dla toczenia zgrubnego - wzdłużnego. Scharakteryzować materiały stosowane na narzędzia skrawające oraz szlifierskie do ostrzenia noży tokarskich. Określić wpływ geometrii ostrza na toczenie określonego typu materiału, z którego wykonany jest wałek.