Podział metod statystycznych w zarządzaniu jakością. Teoretyczne podstawy sterowania procesami. Zmienność procesów. Wybrane narzędzia sterowania jakością. Histogramy. Karty kontrolne. Podział kart kontrolnych. Przykłady kart stosowanych dla cech mierzalnych i policzalnych. Wskaźniki zdolności procesu cp i cpk. Zastosowania praktyczne.

dr inż. Aneta Zofia Dąbrowska