Przygotowanie studentów do realizacji ćwiczeń w technikach trawionych druku wklęsłego  (akwaforta, akwatinta). Zapoznanie z technikami pośrednimi.