Ćwiczenia w zakresie przygotowania pracy dyplomowej: licencjackiej i magisterskiej: 

- wybór tematu i jego zakres

- zbieranie materiału, przygotowanie fiszek

- struktura pracy 

- sposoby cytowania i przypisy

- redagowanie pracy

Tłumaczenie krótkich tekstów z języka angielskiego.