Listy katolickie: św. Jakuba; 1-2 Piotra; 1-3 Jana; Judy

Analiza Księgi Apokalipsy św. Jana: tła kulturowo-historycznego, struktury, symboliki, motywów teologicznych.