Zadanie indywidualne do ćwiczenia z obliczania kodów CRC.

Czas na wykonanie zadania, 20 min. Dostępne dwa podejścia.

Odpowiedź wpisywać jako liczbą binarną (jedynki i zera bez spacji), np. 110011

Oblicz sumę kontrolną CRC z dzielnikiem w postaci wielomianu  stopnia n x^an+x^a(n-1)+...xa(1)+1 dla podanego ciągu bitów długości 16

Zadanie indywidualne do ćwiczenia z obliczania kodów CRC.

Czas na wykonanie zadania, 20 min. Dostępne dwa podejścia.

Odpowiedź wpisywać jako liczbą binarną (jedynki i zera bez spacji), np. 110011