SPIS WYKŁADÓW:

  1. Wprowadzenie do systemów transportowych
  2. Zarządzanie i sterowanie ruchem miejskim
  3. Zarządzanie i sterowanie  ruchem drogowym
  4. Metody i algorytmy sterowania ruchem drogowym - cz. 1
  5. Metody i algorytmy sterowania ruchem drogowym - cz. 2
  6. Modelowanie zachowania kierowcy