1. Modelowanie matematyczne układów dynamicznych.
 2. Modelowanie i symulacja wybranych zjawisk i procesów.

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do teorii systemów i inżynierii systemów. Modelowanie systemów empirycznych: modele abstrakcyjne, podobieństwo i relacje podobieństwa, modele podobne informacyjnie i podobne strukturalnie, klasyfikacja modeli i etapy modelowania. Modelowanie matematyczne. Modelowanie systemów złożonych: model relacyjny, dekompozycja systemu i narzędzia dekompozycji, odwzorowanie zbiorów i struktur relacyjnych, metody i algorytmy formalnej weryfikacji modelu struktury. Modelowanie procesu zmian stanów systemu empirycznego. Optymalizacja systemów z wykorzystaniem modeli
symulacyjnych.

 1. MATLAB - wprowadzenie.
 2. Środowisko i instrukcje języka.
 3. Operacje na macierzach.
 4. Wprowadzenie do grafiki 2D.
 5. Wprowadzenie do grafiki 3D.
 6. Operacje na wielomianach.
 7. Układy równań liniowych.
 8. Interpolacja i aproksymacja.
 9. Całowanie numeryczne.
 10. Równania różniczkowe.