Prowadzący: dr inż. Eliza Sitnik

Prowadzący: dr inż. Eliza Sitnik

Prowadzący: dr inż. Eliza Sitnik

Prowadzący: dr inż. Eliza Sitnik

Prowadzący: mgr Karolina Szturo

Prowadzący: dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM; mgr Karolina Szturo

Prowadzący: dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM

Prowadzący: mgr Karolina Szturo

Prowadzący: mgr Karolina Szturo