Teologia dogmatyczna, traktat o Jezusie Chrystusie i zbawieniu - chrystologia i soteriologia

Autor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Teologia dogmatyczna: traktat o łasce - charytologia

Autor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

 

Teologia dogmatyczna, traktat o sakramentach - sakramentologia

Autor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Teologia dogmatyczna, traktat o rzeczach ostatecznych - eschatologia

Autor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz