Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.
Kierunek Pielęgniarstwo, 
Stopień I, Rok III.

Wykład