znieczulenia pzrewodowe, leki znieczulenia miejscowe, podział znieczulen, mechanizm dziaąłnia lZM, blokadu centralne, blokady obwodowe

anest. wprowadzenie, historia

Wywiad anestezjologiczny i badanie chorego . Nadzór nad chorym wymagającym intensywnej terapii. Najczęstsze schorzenia leczone w Oddziale Intensywnej Terapii. Monitorowanie funkcji życiowych. Wentylacja mechaniczna. Kaniulacja naczyń.

Dr n. med. Lidia Glinka