Kurs Biochemii z elementamii chemii dla studentów kierunku Lekarskiego