Sztuka starożytnej Grecji; Sztuka starożytnego Rzymu; Sztuka wczesnochrześcijańska 

Sztuka romańska; Sztuka gotycka 

Sztuka renesansu; Manieryzm; Barok; Rokoko; Klasycyzm 

Realizm; Symbolizm; Impresjonizm; Postimpresjonizm

Modernizm; Sztuka współczesna 

Uwarunkowania prawne; Diagnostyka; Konserwacja; Restauracja; Odnawianie