Kościół w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich; Kościół katolicki w okresie Oświecenia i rozbiorów państwa polskiego; Pierwszy okres niewoli narodu i Kościoła; Kościół katolicki w okresie Restauracji; Początki odrodzenia religijnego; Rozwój wewnętrznych sił Kościoła, Kościół katolicki na ziemiach polskich (1815-1850); Kościoły Wschodnie w latach 1800-1850; Kościoły i wspólnoty protestanckie  

Kościół wobec industrializacji i nowoczesnej kultury; Rozwój wewnętrznych sił Kościoła; Podziały Kościołów Wschodnich i wspólnot protestanckich