Reforma gregoriańska i jej recepcja w chrześcijaństwie zachodnim; Kościół w Polsce w okresie reformy gregoriańskiej (od połowy XI do końca XII wieku); Bezpośrednie owoce reformy gregoriańskiej; Kierownictwo i zarząd Kościoła; Kościół wschodni od połowy XI do końca XII wieku 

Papiestwo wobec potęg światowych. Misje kościelne; Kościół w Polsce w okresie świetności papieskiej teokracji; Kościoły wschodnie w XIII wieku; Rozwój wiedzy kościelnej. Herezje i walka z nimi; Odnowienie życia zakonnego. Zakony żebrzące 

"Niewola Awiniońska" papieży; Kościół polski w okresie awiniońskiego papiestwa; Wielka Schizma Zachodnia; Ruch soborowy; Kościół polski w okresie Wielkiej Schizmy Zachodniej; Kościoły wschodnie w XIV i XV wieku