Charakterystyka sekwencji DNA w genomie; różnorodność, zmienność i podobieństwo sekwencji DNA. Polimorfizm sekwencji DNA – przyczyny. Przyczyny zmian ewolucyjnych i tempo ewolucji na poziomie molekularnym. Zegar molekularny. Ewolucja genomów i organizmów; rola doboru naturalnego i dryfu genetycznego. Teoria neutralna ewolucji molekularnej. Ewolucja molekularna wybranych grup organizmów..