Seminarium inżynierskie dla studentów 3 roku I⁰

Kierunku biotechnologia inżynierska 

 

poniedziałek, godz. 8:30 – 10:00, sala nr. 265, Katedra Zoologii

 

ĆWICZENIA: Zapoznanie z formami pracy inżynierskiej (praca aplikacyjna, projektowa, badawcza). Dobór i wykorzystanie materiałów źródłowych - zasady korzystania z zasobów internetowych oraz zbiorów archiwalnych biblioteki UWM. Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących praw autorskich. Prezentacja zagadnień związanych z przygotowywaną pracą inżynierską. Technika pisania pracy inżynierskiej, m.in. prezentacja danych, praca z tekstem naukowym, sposoby cytowania i wykorzystania literatury. Metody i techniki badawcze. Przygotowanie konspektu własnej pracy inżynierskiej.

koordynator/osoba odpowiedzialna prof. Alicja Boroń