Kontynuacja ćwiczeń odbytych przed zawieszeniem zajęć.

Pierwsze zalecenia, przed uruchomieniem kontaktu przez Moodle, były przekazane przez szczegółowy mail (22 marca).

Materiał ćwiczeń: elementy metody egzegetycznej ilustrowane przykładami z Ewangelii św. Łukasza, a następnie Dziejów Apostolskich. Krytyka tekstu, porównania synoptyczne, porównywanie przekładów, teksty z tła Biblii i krytyka historyczna.

Materiał kursu: wprowadzenie Ewangelii, wprowadzenie do do Łk i Dz, egzegeza wybranych tekstów. Dla Łk: ukrad tematyczny (ewangelia dzieciństwa, przypowieści swoiste dla Łk, wybrane nauki, cuda z Łk, ostatnie dni Jezusa z Jerozolimy. Dla Dz: wybrane najważniejsze teksty w porządku z księgi.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem przez aplikację Teams, materiały umieszczam na bieżąco na Moodle.

Wykład ten kontynuuje wykłady odbyte przed zawieszeniem zajęć. Na początku zawiera wskazania co do nauki własnej, przesłane mailowo przed uruchomieniem kontaktu przez Moodle i Teams. Powtarzam je tutaj:

mail z 11 marca: Zawieszenie zajęć zakłada, że w miarę możliwości uczymy się w domu w oparciu o wskazania wykładowców. Jutrzejszy wykład dotyczyłby Łk 2 i genealogii z Łk 3. W wersji poszerzonej ten materiał znajduje się w mojej książce "Bóg stał się dzieckiem". Odnośny fragment załączę.

Mail z 16 marca: Wybiorę do nauki w domu te tematy, które mozna zrobić łatwo na podstawie książek. Będą to najpierw przypowieści. Następnie na podstawie mojej książki "Przypowieści dla nas" należy poczytać i ponotowac o przypowieściach, które są tylko u Łukasza. Biblioteka to ma, starsi koledzy także miewają. 

Załącznik: rozdział ogólny o przypowieściach.

Przesłałem też przez kol. Dzikowskiego informacje o aplikacji Teams. Wszyscy powinni ją wg instrukcji ściagnąć i zainstalowac, po czym poprzez wskazany link zgłosić się do grupy.