Psychologia rozwojowa bada zachowanie i przeżycia człowieka z punktu widzenia zmian, jakim podlegają w czasie.